Informace o ČSZVBulletinPřipomínková řízení Interní bulletinUžitené odkazyAktuality  
Úvodní stránka

Co je to ČSZV?

Základním posláním Českého sdružení pro značkové výrobky je ochrana a podpora společných zájmů výrobců značkových výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádění na trh, distribuci a prodej značkových výrobků v České republice. Jeho členy jsou převážně výrobci a dovozci rychloobrátkového značkového zboží.

Značka je pro členy Českého sdružení pro značkové výrobky:

  • znakem stabilně vysoké kvality značkových výrobků,
  • symbolem zodpovědného přístupu výrobce, který věnuje soustavnou pozornost výzkumu, vývoji a modernizaci výrobních procesů a zohledňuje při uspokojování potřeb individuálních spotřebitelů i ekologické požadavky na výrobek,
  • prostředkem komunikace výrobce se spotřebitelem, který při svém rozhodování o koupi výrobku může zužitkovat své nebo cizí zkušenosti s danou značkou,
  • v podobě registrované ochranné známky nástrojem právní ochrany a boje proti nekalé soutěži.

Aktuality

  27.4.2021
Sekce ČSZV pro kosmetiku schválila vyjádření k výsledkům studie Danish Consumer Council. Text stanoviska naleznete v sekci "Dokumenty".
   
  17.2.2021
Členové Sekce ČSZV pro kosmetiku schválili v únoru 2021 dokument Vysvětlení ke sdělení Komise "Pokyny k provádění nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání". Text naleznete v sekci "Dokumenty".
   
  3.2.2021
Členové ČSZV v únoru 2021 schválili písemné stanovisko k tzv. dvojí kvalitě výrobků. Text stanoviska naleznete v sekci "Dokumenty".
   
  12.11.2020
Výrobci potravin na rostlinném základě (plant based) v České republice založili vlastní platformu. Členové nově vytvořené platformy se shodli na základních principech výroby, distribuce a marketingu potravin na rostlinném základě - plant based - v České republice. Podrobnosti naleznete v části DOKUMENTY.
   
  1.6.2007
Na webové adrese http://www.cszv.cz/verte-znackam/ naleznete podrobné informace o kampani ČSZV na podporu značkového zboží, která proběhla v dubnu-květnu 2007.
   
Informace o ČSZV | Dokumenty | Připomínková řízení | Interní bulletin | Užitené odkazy | AktualityEnglish version English version
© ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO ZNAČKOVÉ VÝROBKY (ČSZV)