Informace o ČSZVBulletinPřipomínková řízení Interní bulletinUžitené odkazyAktuality  
Úvodní stránka

Co je to ČSZV?

Základním posláním Českého sdružení pro značkové výrobky je ochrana a podpora společných zájmů výrobců značkových výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádění na trh, distribuci a prodej značkových výrobků v České republice. Jeho členy jsou převážně výrobci a dovozci rychloobrátkového značkového zboží.

Značka je pro členy Českého sdružení pro značkové výrobky:

  • znakem stabilně vysoké kvality značkových výrobků,
  • symbolem zodpovědného přístupu výrobce, který věnuje soustavnou pozornost výzkumu, vývoji a modernizaci výrobních procesů a zohledňuje při uspokojování potřeb individuálních spotřebitelů i ekologické požadavky na výrobek,
  • prostředkem komunikace výrobce se spotřebitelem, který při svém rozhodování o koupi výrobku může zužitkovat své nebo cizí zkušenosti s danou značkou,
  • v podobě registrované ochranné známky nástrojem právní ochrany a boje proti nekalé soutěži.

Aktuality

  1.6.2007
Na webové adrese http://www.cszv.cz/verte-znackam/ naleznete podrobné informace o kampani ČSZV na podporu značkového zboží, která proběhla v dubnu-květnu 2007.
   
Informace o ČSZV | Dokumenty | Připomínková řízení | Interní bulletin | Užitené odkazy | AktualityEnglish version English version
© ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO ZNAČKOVÉ VÝROBKY (ČSZV)